• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการเรดด์พลัสประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทางวิชาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ด้วยโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (ตึก H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (R-PP) และเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างรายงานการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจัยผลักดัน นโยบาย และกฎหมาย รายงานการประเมินความเป็นไปได้สำหรับยุทธศาสตร์เรดด์พลัส และรายงานแนวทางและแผนการดำเนินงานเรดด์พลัส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด