• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ลงนาม MOU กฟผ. ปลูกป่าล้านไร่ อย่างมีส่วนร่วม บำรุงรักษาแบบยั่งยืน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นาย​ธัญญา​ เนติ​ธรรม​กุล​ อธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีฯ ร่วมงานการประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ของ กฟผ. (EGAT Carbon Neutrality) และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ภายในโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน กับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุพัฒณพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ ณ หอประชุมออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี การไฟฟ้า​ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ในการนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืน เพื่อเรา เพื่อโลก” ด้วย

สำหรับโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ อส. ในการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่า เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพป่าในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการปลูกและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ รวมถึงการสนับสนุนการบรรลุประโยชน์ร่วมด้านอื่น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด