• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ – ป.ป.ช. เอาผิดนายกเทศมนตรีฯ ซ่อมถนนลูกรังในเขตอุทยานไม่ได้รับอนุญาต

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ว่าที่ร้อยตรี สิทธิศักดิ์ ฉันสิมา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ร่วมกับน.ส.สุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนัก ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ภาค 7 เดินทางไปยังเทศบาลตำบลเขาโจด หมู่ที่ 4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับ ดาบตำรวจสมรัก พรหมชนะ นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด ในฐานะเป็นเป็นผู้ว่าจ้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนวังก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เข้าซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรัง ทางเข้าบ้านน้ำพุ-ไกรเกรียง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่พบตัวดาบตำรวจสมรัก จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านแม่แฉลบ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำหรับการแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้เข้าไปตรวจสอบโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังดังกล่าว ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวน ต่อมา หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด แจ้งว่าโครงการดังกล่าวมีนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจดเป็นผู้ว่าจ้าง ซึ่งทางเทศบาลฯ เข้าใจว่าสามารถดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงได้ตลอด ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 โดยไม่ต้องไปขออนุญาตซ้ำอีก

ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จึงได้หารือไปยังกองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบว่าตามระเบียบการอนุญาตโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นอำนาจของหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้น ในการอนุญาตดำเนินโครงการใดๆ ย่อมเป็นการอนุญาตเฉพาะตามโครงการนั้นๆ ซึ่งหากมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมในครั้งต่อไปต้องจัดทำโครงการขออนุญาตอีกครั้งเป็นคราวๆ ไปโดยไม่สามารถอ้างการอนุญาตในครั้งแรกมาดำเนินการได้ตลอดเวลา ทำให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฐาน กระทำการใดๆ โดยการเป็นผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรังในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด