• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ​ฯ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 8 มิถุนายน​ 2564 เวลา 09.30 น. นาย​ธัญญา​ เนติ​ธรรม​กุล​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564 โดยมีรองอธิบดีฯ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร​อเนก​ประสงค์​ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และสาขา ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) futebol ao vivo

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ และนำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการหน่วยดำเนินการเองของสำนักบริหารงานกลางและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 16 แห่ง 5 สาขา รวมถึงติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการเบิกจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟู​เศรษฐกิจ​และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อ​เชื้อไวรัส​โคโรนา 2019 อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด