• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เจ้าภาพร่วมจัดประชุมร่วมมือต่อต้านการค้าสัตว์ป่าฯ ระดับภูมิภาค

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายระดับภูมิภาค (Regional Counter Wildlife Trafficking Regional Partnership Forum) ภายใต้แนวคิด “ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความสำเร็จระดับภูมิภาค” (ENTER A NEW ERA OF REGIONAL PARTNERSHIP) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM และกล่าวถึงการยกระดับความพยายามในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี DATO LIM JOCK HOI เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย MR. MICHAEL HEATH อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย MR. STEVE OLIVE (MISSION DIRECTOR ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียขององค์กร USAID REGIONAL DEVELOPMENT MISSION FOR ASIA) MR. PETER COLLIER (CHIEF OF PARTY, USAID WILDLIFE ASIA) ในการนี้มีนายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM จากห้องประชุม SMART PATROL ชั้น 11 อาคารสืบ นาคะเสถียร

การประชุมความร่วมมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายระดับภูมิภาค จัดขึ้นโดยความร่วมมือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ประเทศไทย) และ USAID Wildlife Asia โดยความร่วมมือกับ WWF สำนักเลขาธิการอาเซียน ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) World Bank Global Wildlife Program กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) และ United Nations Development Program (UNDP) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2564 เพื่อสร้างเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานรัฐบาลในประเทศอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้เกี่ยวข้องจากภูมิภาคเอเชียและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับ ผลการดำเนินการในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมา และร่วมกันทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และร่วมกันคาดการณ์ทิศทางในอนาคต เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างเสริมความร่วมมือในการดำเนินการในอนาคต ซึ่งมุ่งหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อต้านการค้า สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด