• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาบางกลอย รองรับพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ าพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่บ้านบางกลอยล่างด้วยตนเอง โดยได้ติดตามดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลสำหรับอุปโภค-บริโภค ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา จากนั้นได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม แก่ผู้นำชุมชน บ้านบางกลอยล่าง ณ ศาลาพอละจี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

นายวราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว เพราะพื้นที่แห่งนี้มีความสวยงามทางธรรมชาติ และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย อนาคตจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น และนำรายได้มาสู่ชุมชนเพิ่มจากการทำการเกษตร จึงอยากให้ชาวบางกลอยทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว สำหรับในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาติดตามการทำงานของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไร ยังมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไข ที่สำคัญที่สุดวันนี้มาให้กำลังใจประชาชน ผ่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการเตรียมตัว ทำให้บ้านบางกลอยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

 

การที่จะพัฒนาปรับความคิดของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านในการรักษาบ้านของเราให้สะอาด คิดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในอนาคตชุมชนบางกลอยจะมีนักท่องเที่ยวปริมาณมากหลั่งไหลเข้ามาที่นี่ ธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการทำเกษตร ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชน และให้กำลังใจท่านผู้นำให้ช่วยกันปรับความคิดพี่น้องประชาชน ว่าการที่เป็นมรดกโลก ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือติดตามว่าในชุมชนยังขาดอะไรอยู่บ้าง โดยสิ่งที่ขาดจะต้องเร่งทำให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนบางกลอย ในการรองรับพื้นที่มรดกโลกต่อไป

จากนั้น รมว.ทส. ได้ เดินสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบของชุมชนบ้านบางกลอยล่าง ติดตามการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ที่ไม่สามารถทำกินได้ และสภาพพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอที่ชาวบ้านสามารถทำกินได้ ในพื้นที่แปลงสาธิต 75 ไร่ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยสำนักสนองงานพระราชดำริ จึงมีการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน ทำการการไถกลบหน้าดินในพื้นที่แทนการเผา และการปลูกพืชแบบวนเกษตร การปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง และพัฒนาระบบน้ำ โดยวิธีกาลักน้ำ เพื่อให้สามารถใช้น้ำในแปลงเกษตรได้ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด