• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื้อที่ 150 ไร่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแม่ปีม จัดกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืมเป็นประธาน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จำนวน 150 ไร่ ท้องที่บ้านห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย สวนรุกขชาติโป่งสลี สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม สวนป่าดอยปุยและสวนป่าห้วยบง คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เทศบาลตำบลท่าสาย เทศบาลตำบลห้วยสัก และเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลท่าสาย ตำบลแ่าอ้อดอนชัย และตำบลห้วยสัก เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และประชาชนจิตอาสา

 

การปลูกป่าเป็นแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นกลับมาเป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิมมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถทำหน้าที่รักษาความสมดุลทางระบบนิเวศป่า และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดยกำหนดรูปแบบการปลูกป่าสำหรับการดำเนินการตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการปลูกป่าแบบเลียนแบบธรรมชาติ รูปแบบการปลูกแบบวนเกษตร รูปแบบการปลูกแบบเสริมป่า และรูปแบบการปลูกแบบขั้นบันได ทั้งนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้หลักการฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ อาทิ การปลูกโดยไม่ต้องปลูก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฯลฯ ได้ตามความเหมาะสมของภูมินิเวศ และชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด