• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เชิญร่วมงาน ‘วันเสือโคร่งโลก 2564’ แบบ New normal ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2564 ผ่านทาง Facebook Fanpage กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายธัญญา กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเสือโคร่งโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญกับงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ในแต่ละปีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันเสือโคร่งโลกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทย รวมถึงรณรงค์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์เสือโคร่ง เพื่อหาแนวร่วมจากทุกภาคส่วน โดยในปี 2564 นี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF – THAILAND) สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย องค์การแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กร TRAFFIC กำหนด จัดงาน วันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “มองสถานการณ์เสือโคร่งปัจจุบัน สู่อนาคต หรือ Thailand’s tigers forever : Moving forward to the future”

เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ไม่สามารถจัดงานเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจมาร่วมงานได้โดยตรง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดงานแบบวิถีใหม่ (New normal) ด้วยการจัดงานในรูปแบบสื่อออนไลน์ ที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ง่ายผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน เสมือนการเข้าชมนิทรรศการจริง โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย นิทรรศการออนไลน์ และการเสวนาออนไลน์แบบถ่ายทอดสด (ไลฟ์) ทาง www.globaltigerday2021.com โดยนิทรรศการออนไลน์ จะประกอบด้วยบูธ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานร่วมจัด จำนวน 20 บูธ นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เสือโคร่งแบบผสมผสานทั้ง วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เนื้อหาพร้อมภาพประกอบ (E-BOOK) เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “มองสถานการณ์เสือโคร่งปัจจุบันสู่อนาคต หรือ Thailand’s tigers forever : Moving forward to the future” จะมีการนำเสนอสถานการณ์เสือโคร่งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเริ่มเผยแพร่ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในเวลา 08.00 น. และสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน

สำหรับกิจกรรมเสวนาออนไลน์ จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยจะมีการเสวนา จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 เสวนา “TIGER TALK” ถ่ายทอดสอด เวลา 10.30 น. โดยมี ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเนตรนภา งามเนตร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นางสาวช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) นายกฤตฤทธิ์ บุตรพรม (บิ๊กเอ็ม) ดารานักแสดง ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.พรกมล จรบุรมย์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ซึ่งจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานด้านอนุรักษ์เสือโคร่ง

และหัวข้อที่ 2 เสวนา “มองสถานการณ์เสือโคร่งปัจจุบันสู่อนาคต -Thailand’s Tigers Forever : Moving forward to the future” ถ่ายทอดสด เวลา 13.00 น. โดยมี นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานกรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รศ. ดร.ประทีป ด้วงแค หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายวัชรบูล ลี้สุวรรณ ดารานักแสดงและนักอนุรักษ์ ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.เพชร มโนปวิตร ที่ปรึกษาด้านเทคนิค สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย ซึ่งการเสวนาจะถ่ายทอดสด ผ่านทาง www.globaltigerday2021.com และ Facebook Fanpage กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานร่วมจัดงานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมกันอนุรักษ์เสือโคร่งและรับรู้ว่า “ประเทศไทย จะมีเสือโคร่งคงอยู่ตลอดไป – Thailand’s Tigers Forever”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด