• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘วราวุธ’ ย้ำรัฐบาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งแห่งชาติ หวังเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 10 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง จัดงานวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2565 (Global Tiger Day) ภายใต้แนวคิด “Tigers Next Gen : เสือโคร่งต้องไปต่อ” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศ ที่เป็นถิ่นอาศัยที่สำคัญของเสือโคร่ง สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในปี พ.ศ. 2553 ที่ประชุมให้การรับรองต่อปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลก และในปี 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย (WWF) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร องค์การแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย องค์การ TRAFFIC สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ร่วมกันจัดงานวันเสือโคร่งโลกประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและองค์กรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทยและมอบเข็มพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แก่ผู้สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย


ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับชาติและให้ความเห็นชอบในแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในพื้นที่เป้าหมายให้มากขึ้น 50% ภายในปี พ.ศ. 2565 นี้ สำหรับการจัดงานจะมีการนำเสนอนิทรรศการ 12 ปี การอนุรักษ์เสือโคร่งตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง พ.ศ.2553-2565 ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า CameraTrap สามารถบันทึกภาพของเสือโคร่งได้ในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติล่าสุดของประเทศไทยคือมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน อันเป็นการแสดงถึงผลสำเร็จของการอนุรักษ์เสือโคร่งได้ตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันไทยมีประชากรเสือโคร่งจากการประเมินในธรรมชาติ จำนวน 148-189 ตัว ภายในงานยังมีการนำเสนอนิทรรศการแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง พ.ศ.2565-2577 (Action Plan) แผนปฏิบัติการฉบับที่ 2 ที่กำลังจะดำเนินการในอนาคต โดยมีเป้าหมาย “ประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติเพิ่มขึ้นภายใต้ความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ในกลุ่มป่าที่เป็นถิ่นอาศัย โดยยกระดับระบบการจัดการพื้นที่และการติดตามตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำในการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี พ.ศ. 2577”


นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง เนื่องจากมีสัตว์ป่าที่กรมอุทยานฯ ดูแลหลายกรณีที่ไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้จึงต้องดูแลตลอดอายุขัย ดังนั้นวันเสือโคร่งโลกในปีนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่องค์กรทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนทั่วไป จะได้ร่วมรณรงค์และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเสือโคร่งต่อระบบนิเวศของประเทศไทย โดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เสือโคร่ง และร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของไทย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าว

อย่างไรก็ตาม รมว.ทส. เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ และองค์กรพันธมิตร ร่วมกันจัดงานวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2565 ขึ้น อีกทั้งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทีมนักวัจัย จากองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทการทำงานจนประสบผลสำเร็จทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งจากการประเมินในธรรมชาติ จำนวน 148-189 ตัว กอปรกับประเทศไทยภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับชาติและให้ความเห็นชอบในแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในพื้นที่เป้าหมายให้มากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด