• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.13 สาขาลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยมช้างสำคัญ ช้างต้น และช้างในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมด้วย นายวีระชัย มงคลพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และ น.ส.ชนันรัตน์ นวลแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช้างสำคัญ และช้างต้น ช้างในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และช้างในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา จำนวน 11 ช้าง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการดูแลช้างสำคัญ ตรวจเยี่ยมช้างสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นายอำเภอห้างฉัตร และผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมตรวจเยี่ยม ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด