• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ สร้างเครือข่าย “เยาวชนคชานุรักษ์” จ.ระยอง จัดอบรมเยาวชนรอบป่าอนุรักษ์ 200 คน ขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่า

วันที่ 22 พ.ค. 2567 เวลา 11.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าสำหรับเยาวชน “เยาวชนคชานุรักษ์” เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าสำหรับ “เยาวชนคชานุรักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูนักเรียนเข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดยโครงการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าสำหรับ “เยาวชนคชานุรักษ์” จะมีการคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนรอบเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมอบรม จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสามารถดำรงชีวิตในพื้นที่ที่มีปัญหาช้างป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องช้างป่า สามารถดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและรู้จักใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ช้างป่าเป็นแนวในการเดินเรื่องเนื้อหา นักเรียนและเยาวชนในชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยสืบสานแนวพระราชดำริ ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด