• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ทดสอบนวัตกรรมดับไฟป่าด้วยสเปรย์ดับเพลิง สนับสนุนโดย Fire Empowerment co., Ltd.

วันที่ 20 พ.ค. 2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานรับมอบสเปย์ดับเพลิงเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าจาก Dr.Lin Huan Ku ตัวแทนของบริษัท ไฟร์ เอ็มพาวเวอร์เมนท์ มอบสเปย์ดับเพลิง จำนวน 600 กระป๋อง มูลค่า 600,000 บาท แก่กรมอุทยานฯ พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สปฟ. นายมานัส ปานมน ผอ.สผส. นายนครินทร์ สุทัตโต ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และคณะที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร เข้าร่วม ณ ชั้น 1 อาคารสืบ นาคะเสถียร
นวัตกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อภารกิจด้านไฟป่าของกรมอุทยานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้ในการป้องกันอันตรายแก่เจ้าหน้าที่จากความร้อนเปลวไฟในการเผาไหม้ โดยใช้ฉีดเคลือบชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือร่างกายซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ และสามารถใช้ในการดับไฟในลักษณะต่างๆ อาทิ ไฟป่าจากเชื้อเพลิงตามธรรมชาติ ไฟที่ติดตอไม้ยากต่อการดับ อีกทั้งสามารถพกพาเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ทางบริษัทฯ แสดงการสาธิตวิธีการใช้สเปรย์ดับเพลิง ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการฉีดบนเสื้อเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถทนความร้อนจากเปลวไฟกว่า 100 วินาที โดยสารจากสเปรย์ดับเพลิงดังกล่าวได้รับการรับรองจากประเทศ เยอรมัน ฮ่องกง และจีน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด