• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาชุมชนฯ ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 20 เมษายน 2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางไปยัง บ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เพื่อตรวจติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของราษฎรในหมู่บ้านทิไล่ป้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งได้มีการสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดินทำกินของราษฎร ตามมาตรา 121 พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรบ้านทิไล่ป้า ดังกล่าวข้างต้น เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานราชการ ตามพันธกิจของหน่วยงาน นั้นๆ
การเดินทางมาราชการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯในครั้งนี้ ได้มีการเชิญราษฎรบ้านทิไล่ป้า เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รับทราบการดำเนินการพิจารณาการอยู่อาศัยและทำกินภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ได้ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินเสร็จแล้ว ผลการประชุมที่ประชุมได้ทำความเข้าใจและตกลงร่วมกันกับผู้นำชุมชน รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ บ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด