• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พบถ้ำคนขุด ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จ.ระนอง ประสานกรมศิลปากรเร่งสำรวจ

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายสัพพัญญู อักษรกูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ได้ร่วมกับกรมศิลปากร และฝ่ายปกครองตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สำรวจถ้ำอุโมงค์คนขุด ณ บริเวณเกาะขวาง และเกาะยาว จำนวน 2 ถ้ำ
จากการตรวจสอบพบว่า ถ้ำอุโมงค์คนขุดบริเวณเกาะยาว ลักษณะเป็นอุโมงค์ที่มีคนขุดชัดเจน โดยบริเวณภายในพบจุดโถงขนาดเล็ก 1 โถง และมีช่องทางอีกเส้นทางนึง ความยาวไม่เกิน 20 เมตร และ ถ้ำอุโมงค์คนขุดบริเวณเกาะขวาง จากการสำรวจพบมีทางเข้าหลักอยู่ที่บริเวณเกาะขวาง ด้านในจะเป็นลักษณะทางแยกซ้ายและขวา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจได้สำรวจพบทางแยกด้านขวามือ ลักษณะเป็นทางอุโมงค์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ชัดเจน บริเวณผนังพบร่องรอยการขุดช่องเล็ก ๆ คาดว่าเพื่อใช้ในการติดตั้งไฟส่องสว่างไม่ประเภทใดก็ประเภทหนึ่ง ตลอดเส้นทาง ภายในมีลักษณะมีทางหลายแยก และมีช่องที่ออกสู่ภายนอกหลายจุด เมื่อสำรวจฝั่งขวาเสร็จได้ดำเนินการสำรวจอีกฝั่ง แต่ต้องหยุดการสำรวจไป เนื่องจากภายในถ้ำอุโมงค์ มีสัตว์ประเภทค้างคาว แมลง สัตว์เลื้อยคลาน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้อากาศภายในมีกลิ่นที่รุนแรงมาก เป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสำรวจเกิดอาการวิงเวียนศรีษะ เนื่องจากปัญหาด้านอากาศหายใจ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพิจารณาแล้วเห็นว่า เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่สำรวจ จึงตัดสินใจ ถอนกำลังออกจากตัวอุโมงค์ โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคด้านความเสี่ยงและวางแผนในการสำรวจต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ การวิเคราะห์เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับถ้ำอุโมงค์คนขุดดังกล่าว โดยกรมศิลปากรจะจัดทำรายงานเมื่อทำการสรุปการสำรวจเสร็จเรียบร้อย และส่งรายงานผลการวิเคราะห์มายังอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี เพื่อรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบในลำดับต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด