• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ สั่งหัวหน้าป่าอนุรักษ์ปิด 37 พื้นที่เสี่ยงไฟป่าห้ามเข้าป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนดำเนินคดี เดินหน้าเคาะประตูบ้านชุมชนในป่า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้หัวหน้าป่าอนุรักษ์ที่มีสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น หรือมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เช่น มีเชื้อเพลิงในป่าแห้งและมีปริมาณมาก ให้ใช้อำนาจของหัวหน้าป่าอนุรักษ์ทำการประกาศปิดพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นป่าคงสภาพและพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่เขตบริการ รวมถึงพื้นที่ที่ผ่อนผันให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดไฟป่า รวมทั้งให้เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนการเข้า-ออกแล้วเท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนให้มีการบังคับใช้มาตรการทางกฏหมายอย่างเด็ดขาดจากเบาไปหนัก อีกทั้งยังสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกพื้นที่ลงไปกำกับสถานการณ์การดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อยับยั้งปัญหาให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดไฟป่า และต้องประสานแจ้งข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ให้รับทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
นายอรรถพลฯ กล่าวอีกว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการป้องกันไฟป่ารวมถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ตามนโยบายของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มอบไว้ คือ “ตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ให้ได้ร้อยละ 50 จากปี 2566” โดยในขณะนี้หัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ตลอดจนพื้นที่อื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่า โดยดูจากสถิติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายด้านการป้องกันไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯที่กำหนดไว้
โดยเฉพาะการเคาะประตูบ้านคนจุด การจัดตั้งจุดสกัด โดยส่งเจ้าที่ไปประจำในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่า และมาตรการล่าสุดซึ่งได้แจ้งให้หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดำเนินการออกประกาศปิดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้นไปแล้วจำนวน 37 แห่ง ในท้องที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง โดยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ประกาศปิดไปแล้ว เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อุทยานแห่งชาติสาละวิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม เป็นต้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด