• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อส.รับนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในฤดูแล้ง

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดศูนย์บูรณาการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนหน้า จังหวัดน่าน ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ (เขาน้อย) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยศูนย์บูรณาการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ส่วนหน้า)ได้มีการประชุมร่วมกับนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน , พ.อ.เรืองฤทธิ์ ราชอินทร์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน , พ.อ. พงษ์ศิริ อริยะมงคล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน , พ.ต.อ.เอกณสันต์ ศรีสองเมือง รอง ผบก.ภ.จว.น่าน ,นายมานิตย์ ธนะวงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำเครือข่ายฯ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ

1. การบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องของการลักลอบตัดไม้ การฟอกไม้จากผิดเป็นถูกทั้งไม้ในวัด และโรงเรียน โดยมีใบสั่งจากนายทุนต่างชาติ การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ การตรึงพื้นที่ โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงต่างประเทศ และร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการออกหมายจับผู้กระทำความผิด

​2. การแก้ไขปัญหาที่ดิน ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 121 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ให้ประชาชนทำกินได้อย่างมั่นคง การจัดทำและเก็บรักษาฐานข้อมูล การสอบสวนสิทธิการทำกินของราษฎร ทั้งแปลงย่อย และแปลงรวม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่า ทำแหล่งน้ำ การทำเส้นทางสัญจร ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย โดยให้ทำความเข้าใจกับชุมชน ไม่ให้กระทบกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่

3. การแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยได้จัดตั้งและยกระดับการบัญชาระดับพื้นที่อย่างเข้มข้น การตรึงพื้นที่ การเฝ้าระวังพื้นที่ป่า การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์และการเข้าป่า การสร้างแนวกันชน และการเฝ้าระวังป่าพื้นที่ ปรับรูปแบบการสร้างแนวกันไฟ การขึ้นทะเบียนการเข้าพื้นที่ การจัดการเชื้อเพลิงก่อนถึงฤดูไฟ ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนภาระหน้าที่การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ

ในการนี้ภาคประชาสังคม และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดน่านได้ตอบรับแนวทางการพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นอย่างดีและพร้อมเป็นภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด