• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก”

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก” เพื่อเป็นการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่สอดคล้องกับหัวข้อที่องค์การสหประชาชาติรณรงค์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3  อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยการจัดกิจกรรมงานเดิน – วิ่ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก” จำนวน 2 ระยะทาง ได้แก่ มินิมาราธอน (ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร) และฟันรัน (ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร) รางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เสื้อ เหรียญรางวัล และโล่รางวัล ที่ผลิตจากฝาขวดพลาสติก กิจกรรมรับคืนพลาสติก (Beat Plastic Pollution) โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำขยะพลาสติกยืดหรือแข็ง (แห้งและสะอาด) จำนวน 3 ชิ้น เพื่อมาแลกสิทธิ์การรับเสื้อวิ่งและหมายเลขวิ่ง เพื่อนำเข้าโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) กิจกรรมแจกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ได้แก่ ต้นมะขาม ต้นพะยูง ต้นราชพฤกษ์ และต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวนกว่า 2,000 ต้น การจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก โดยภายในงานจะมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจุดคัดแยกขยะ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด