• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เพิ่มประสิทธิภาพ จนท. กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายเสือในกรงเลี้ยง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเสือในกรงเลี้ยง โดยมี นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเสือในกรงเลี้ยง และสอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ อีกทั้งเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของมาตรฐานทางกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ และร่วมกันจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูและและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเสือในกรงเลี้ยง ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุบงบประมาณจากโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่ 6 (GEF-6) โดยมี UNDP เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 วัน มีทั้งการบรรยายภาคทฤษฎี และการดูงานภาคสนามซึ่งจะพาเจ้าหน้าที่ทุกคนไปเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงเสือในจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเสือในกรงเลี้ยงทั่วประเทศ จำนวน 50 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด