• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1 พ.ค. 66 ยกเลิกยื่นเอกสารด้วยตนเอง เปิดยื่น online ผ่านระบบ e-service ตอบโจทย์การบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุม ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าควบคุมตาม ม.19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 รวดเร็วกว่าเดิม

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (กคส.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศยกเลิกการยื่นเอกสารการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมที่ไม่ใช่สัตว์ป่าควบคุมตาม ม.19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ด้วยตนเอง โดยเริ่มใช้ระบบ e-service วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นี้

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเปิดใช้ระบบ e-service ในการบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุม ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าควบคุมตาม ม.19 แห่งพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตอบโจทย์ประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็วกว่าเดิม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเพื่อสร้างความโปร่งใส ประชาชนที่สามารถตรวจสอบการรับบริการจากภาครัฐได้ทุกขั้นตอน


ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ประกาศยกเลิกการยื่นเอกสารด้วยตนเอง และเปิดใช้บริการผ่านระบบ Line-official ระบบไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้พัฒนาระบบ e-service เพื่อให้บริการที่ตอบสนองผู้ใช้งานด้วยความรวดเร็วเต็มประสิทธิภาพ จะเริ่มใช้ระบบใหม่ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบ E-service ได้ทาง https://cites.dnp.go.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 0-2561-4838

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด