• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นขยายอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ พื้นที่ทั้งหมด 22 แปลง เนื้อที่รวม 82,236.090 ไร่ อยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชพรรณมากมายและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และมีพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจที่มีศักยภาพสูงได้

สำหรับการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและของประเทศเพิ่มเติมสามารถคุ้มครองป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถพัฒนาศักยภาพพื้นที่ที่สวยงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ
จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentld=32551 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 2 เมษายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด