• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ภูกระดึง บูรณาการเครือข่ายทำกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บ ลดเผา

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ผืนป่าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มักจะเกิดไฟป่า โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน และพื้นที่ป่าสนด้านบนเขา ก็มักมีไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง ส่วนราชการอำเภอภูกระดึง สถานีตำรวจภูธรภูกระดึง เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอภูกระดึง และจิตอาสา จัดกิจกรรมบูรณาการลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บ ลดเผา เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าลดการเผาลดหมอกควัน รวมทั้งการนำใบไม้ที่เก็บได้ไปทำปุ๋ยหมัก โดยมี นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง เป็นประธาน ณ ตาดห้วยวัว บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

สำหรับการทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณขอบหน้าผา และพื้นที่อื่นๆ รอบ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนั้น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง จะดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสถานีฯ จะกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ เมื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายได้แล้ว จะดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ โดยดำเนินการติดป้ายแนวกันไฟเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด