• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เอกอัครราชทูตฯ อินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รรท. ออส.

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ของ นายระห์หมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (H.A. Slade)

โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินคดีและการติดตามความร่วมมือในอนาคตที่จะ จัดส่งลิงอุรังอุตังอินโดนีเซียที่เหลือซึ่งถูกยึดไว้เป็นของกลาง ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จํานวน 3 ตัว ได้แก่ 1) โนบิตะ (Nobita) 2) ชิซุกะ (Shisuka) (เป็นของกลาง และคดีอยู่ในชั้นพิจารณาของพนักงานอัยการ) และ 3) ไบรอั้น (Bryant) (ไม่ปรากฏคดี เป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ถูกทอดทิ้ง)

ทั้งนี้ ผลการหารือได้แก่ ประเด็นที่ 1 ทาง อส. จะประสานกับทางอัยการว่าสามารถส่งลิงอุลังอุตังซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกลับอินโดนีเซียได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้จะดำเนินการส่ง ลิงอุรังอุตังทั้ง 3 ตัวกลับอินโดนีเซียพร้อมกัน ประเด็นที่ 2 สำหรับโนบิตะ และชิซุกะ หากอัยการให้ความเห็นว่ายังติดขัดด้านข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถให้นำกลับอินโดนีเซียได้ ทาง อส. จะดำเนินการส่งเฉพาะไบรอั้น (Bryant) ตัวเดียว กลับอินโดนีเซีย โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ทาง อส. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทางสถานทูตอินโดนีเซียทราบภายในเดือนมีนาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด