• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รรท. ออส. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (กมธ.ปภ.) สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ประธาน กมธ.ปภ. ในการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
โดยได้บรรยายสรุปถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ในภาพรวมว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจุดความร้อน หรือ Hotspot ที่น้อยลงในหลายพื้นที่ ผ่านการบูรณาการการเฝ้าระวังร่วมกันอย่างเข้มข้นของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ร่วมกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการนำเทคโนโลยีและอากาศยานมาช่วยเสริมภารกิจดับไฟป่า ทำให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และกำลังพลเพื่อเข้าควบคุมและดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที
จากนั้น ปกท.ทส. ได้นำคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตรวจสภาพพื้นที่ทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตรวจเยี่ยมความพร้อมการเตรียมการป้องกันไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีดับไฟป่า พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันหยุดการเผา เพื่อลดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัย และผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด