• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จนท. สนธิกำลังยึดไม้ประดู่ท่อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด เขตห้ามล่าฯ ห้วยผึ้ง-วังยาว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่า นายพรชล คงเพชรศักดิ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยผึ้ง-วังยาว ได้ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.6 (บ้านม่วง) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.3 (ลำปาง) หน่วยปฏิบัติการพิเศษพิเศษที่ 2 สปป.3 (ภาคเหนือ) ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำปาด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316, ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด, ตำรวจ กก.6 บก.ปทส.จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 5.48 ลบ.ม. คิดค่าเสียหาย ไม้ประดู่ท่อน คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 198,100 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เหตุเกิดบริเวณในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่บ้านแสนตอ หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาดจ.อุตรดิตถ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยผึ้ง-วังยาว ไม่พบอุปกรณ์และผู้กระทำผิด ซึ่งจะได้สืบสวนขยายผลต่อไป

คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนพร้อมจัดทำบันทึกการตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามความผิดพรบป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ข้อหาฐาน “ทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 69 ฐาน “มีไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือดวงตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต” ความผิดตาม พรบ. สงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 มาตรา 14 ข้อหาฐานในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้ผู้ใดทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดได้อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2) ข้อหาฐานเมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้วห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ ตัด โคน แผ้ว ถาง เผาทำลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือทำลายให้เสื่อมสภาพขุดเก็บแร่ หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติใดๆหรือ ปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่าหรือเปลี่ยนทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำลำห้วยหนองคลองบึงท่วมท้น หรือเหตุแห้งเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือเมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไว้เป็นคราวๆ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด