• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ติวเข้มพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนางณัฏฐา มีเพียร ผู้อำนวยการส่วนการคลัง กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การบัญชี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลังสังกัดส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 -16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา จำนวน 130 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด