• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ หารือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. รณรงค์ให้ปลอดแอลกอฮอล์ในพื้นที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อทช. รรท. ออส. ร่วมหารือ กับ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นางสาวกนิษฐา ติ้ววงศ์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายเกียรติคุณ ศิริเวชมงคลชัย นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมชำนาญการพิเศษ (สสส.) นายนันทน์ มังกร นักสื่อการตลาดเพื่อสังคมชำนาญการ (สสส.)

เพื่อรับทราบนโยบายและหารือแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่สาธารณะ และความร่วมมือในการจัดทำสื่อรณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายรักสุขภาพตัวเองและเคารพสิทธิผู้อื่น ด้วยการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งมีกิจกรรมที่จะร่วมมือกันทำโอกาสต่อไป เช่นการจัดเวทีสาธารณะเพื่อให้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางพร้อมปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการทำคลิปสั้นเพื่อเป็นคู่มือสื่อสารแนวทางการปฏิบัติที่ควรทราบก่อนเดินทางท่องเที่ยวกับอุทยานฯ


ตลอดจนได้หารือในแนวทางการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า เพื่อลดฝุ่นละออง และหมอกควัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและพิจารณาในหลายมิติ ให้ครอบคลุมและคำนึงถึงสิทธิของทุกภาคส่วน ซึ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ถือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานต้นแบบรณรงค์ให้ปลอดแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและควบคุมไฟไหม้ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด