• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิต ใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้พระราชทานนโยบายเรื่องการส่งเสริมการดำน้ำเชิงอนุรักษ์ การกำจัดขยะทางทะเล การอนุรักษ์สัตว์ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน การดำเนินงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการชาวต่างชาติ แก่คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และผู้เข้าร่วมประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด