• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมฟื้นฟูประชากรเหยื่อเสือโคร่ง กลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตัดสินใจเชิงโครงสร้าง (SDM) เกี่ยวกับการฟื้นฟูประชากรเหยื่อของเสือโคร่ง ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน” ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) โดยมี นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวิสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ “ขยายพันธุ์กวางป่าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการฟื้นฟูประชากรเหยื่อของเสือโคร่ง” ในความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย เพื่อเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพในการปรับปรุงความหลากหลายทางพันธุกรรมกวางป่า ซึ่งอยู่ในสถานะถูกคุกคาม (vulnerable) ในบัญชีแดงของ IUCN พร้อมกับเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศด้วยการฟื้นฟูความสมดุลระหว่างประชากรสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ และประชากรสัตว์กินพืชขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ทั้งนี้ เป้าหมายเชิงปริมาณปล่อยกวางป่าอย่างน้อย 200 ตัว คืนสู่ป่าธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ของกลุ่มป่าตะวันตก และกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งกลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า เป็นหน่วยประสานการดำเนินงานโครงการและมีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 4 แห่ง ได้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ เป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ทำงานร่วมกับคณะทำงานของ WWF ประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด