• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร และ จ.ตาก

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้ดำเนินการขยายอุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ท้องที่ตำบลโกส้มพี อำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ 16,723.30 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ท้องที่ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เนื้อที่ 5,185.41 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 21,908.71 ไร่ สำหรับการขยายอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศให้ได้อัตราร้อยละ 25% ของพื้นที่ประเทศ คุ้มครองสภาพพื้นที่ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาศัยสัตว์ป่า

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dhp.go.th/Content/nationalpark?contentld=31683 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด