• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นในการเพิกถอน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (บางส่วน) จ.ตรัง

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน กรณีเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและคุณภาพน้ำ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติแบบถาวร และแหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ และเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล น้ำทะเลรุกล้ำทำให้เกิดน้ำเค็มและปัญหาแร่ธาตุในดิน ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านเขาพลู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จำนวน 47 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่หัวงานและพื้นที่น้ำท่วม 44 ไร่ พื้นที่แนวท่อส่งน้ำ และถนนทางลำเลียงพื้นที่รวม 3 ไร่ ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EC) เมื่อพฤศจิกายน 2552 และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เมื่อปี 2562 สำหรับการออกแบบโครงการแล้วเสร็จเมื่อ 2557 และได้มีการยื่นขอเพิกถอนพื้นที่ทำประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เมื่อปี พ.ศ.2560 พื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ทำประโยชน์ทั้งหมด 47 ไร่ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควนหละ และป่าเขาหวาง ป่าไม้ถาวร ป่าเขาหวาง – ควนแดง – ควนน้ำราบ และป่าไม้ถาวร ป่าสายควนหละ และป่าเขาหวาง ทั้งนี้ พื้นที่อ่างเก็บน้ำสำรวจพบกลุ่มป่าที่เป็นต้นสมพง โดยมีต้นสมพงที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรุกขมรดกของไทย ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dhp.go.th/Content/nationalpark?contentld=31450 ระหว่างวันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด