• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส.น้อมใจภักดิ์ ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.​ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงมีพระปณิธานในการสืบสานและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดา โดยใต้ฝ่าพระบาททรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านสาธารณกุศล ด้านการทหาร ด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ฝ่าพระบาททรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้สนองงานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด