• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ฝึกอบรม จนท.พิทักษ์ป่า เสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รุ่นที่ 2 โดยมี นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวรายงาน ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ร่วมกับสมาคมผู้พิทักษ์ป่า และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เป็นผู้จัดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน เป็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ฝึกฝนระเบียบวินัย และภาวะความเป็นผู้นำ และฝึกฝนการปฏิบัติงานในพื้นที่ การใช้อุปกรณ์สำหรับการลาดตระเวน และเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ มีเนื้อหาวิชา ทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การฝึกสมรรถนะทางร่างกาย ฝึกระเบียบวินัย ฝึกยุทธวิธีต่างๆ การใช้อาวุธปืน อุปกรณ์ลาดตระเวน รวมถึงการใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล และฝึกการลาดตระเวนในพื้นที่จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด