• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุม CITES COP19 และ CITES Standing Committee

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายในฐานะ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (Head of Thai Delegation) ในการเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 19 (CITES COP19) และการประชุม CITES Standing Committee ครั้งที่ 75 & 76 ณ เมืองปานามา ช่วงระหว่างวันที่ 14-25 พ.ย. 2565 คณะผู้แทนจาก 2 หน่วยงานหลัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมด้วย กรมประมง

โดยการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทย โดยกรมประมง ได้มีข้อเสนอ (proposal) ในการขอปรับลดบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ ของจระเข้น้ำจืด (freshwater crocodile) จากบัญชี 1 ลดมาบัญชี 2 เพื่อสนับสนุนในเชิงธุรกิจเพิ่มศักยภาพการส่งออกจระเข้ของไทย รวมถึงการพิจารณา proposal อื่นๆ ในการปรับเพิ่มบัญชี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบางชนิด ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยเช่นกัน เช่น ตะกอง นกปรอดแม่ทะ นกกางเขนดง สัตว์น้ำในตระกูลปลาฉลาม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวาระอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการสัตว์ป่าในประเทศ ที่ภาคีต้องรวมกันพิจารณา เช่น การจัดการสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่ ลิ่น และการจัดการสต็อคและตลาดค้างาช้าง เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด