• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ร่วมกับ IUCN เสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จนท.พิทักษ์ป่า

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มอบหมายให้ นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่  10 – 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และสมาคมผู้พิทักษ์ป่า (Thai Ranger Association) ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ฝึกฝนระเบียบวินัย และภาวะความเป็นผู้นำ ฝึกฝนการปฏิบัติงานในพื้นที่ การใช้อุปกรณ์ในงานลาดตระเวน และเทคนิคการลาดตระเวนให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด