• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมสัมมนาระหว่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงการต่อต้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Crime International Seminar) ในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานกลางเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแห่งฝรั่งเศส ( The France Central Office against Environmental Crime and Public Health : OCLAESP) ได้จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้นโดยมี H.E.Thierry MATHOU เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผู้แทนระดับสูงจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรป หัวหน้าสำนักงาน OCLAESP และผู้แทนจากประเทศไทย ได้แก่สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิด

สำหรับการสัมมนาระหว่างประเทศครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่า ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป และหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยุโรป โดยนายประเสริฐ สอนสถาพรกุล และนางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา จะร่วมนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและความร่วมมืออาเซียนในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า ในระหว่างการสัมมนาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด