• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมงาน ครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ (ปกท.ทส.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ณ บริเวณหน้าอาคารกระทรวงฯ

โดยโอกาสนี้ ยังได้รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากผู้แทน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จำนวน 2 ราย รางวัลเพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบของกระทรวงฯ จำนวน 27 ราย และรางวัลคนดีศรี สป. จำนวน 12 ราย โดยในปีนี้ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล “เพชรจรัสแสง ประจำปี พ.ศ. 2565” และนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ได้รับรางวัล “คนดีศรี สป. ประจำปี พ.ศ. 2565”

โดย นายวราวุธ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศ โดยได้ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ทุกท่านที่ได้ช่วยกันดำเนินงานจนประสบความสำเร็จและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนี้ไปก้าวย่างของกระทรวงฯ ในปี 2566 จะยังคงขับเคลื่อนงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพราะปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่มีวันหยุด และนับจากนี้ บทบาทของกระทรวงฯ จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านทำงานร่วมกันต่อไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว เพราะทุกภารกิจมีความโยงใยเชื่อมโยงกัน และเชื่อมั่นว่า ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ดังที่พูดเสมอว่า Together is possible และการทำงานของกระทรวงฯ จะเดินหน้าต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด สมตามนโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด