• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชี บรรจุข้าราชการตำแหน่ง ‘สถาปนิกปฏิบัติการ’

วันที่ 6 กันยายน 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ หลังได้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2565 นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 30 กันยายน 2566) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก (ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด