• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บรรจุข้าราชการตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และได้รวมคะแนนการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด