• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. มอบใบประกาศปิดฝึกอบรม ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.อุทัยธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พันตรี นภดล เหมะ ผู้แทนผู้อำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี พันตำรวจโท วีระ หวังสุวรรณ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮมและศูนย์สัมมนา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่าได้กล่าวสรุปผลการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ และได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 31 เจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และประชาชนจิตอาสาในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 58 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด