• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นการขยายพื้นที่ ‘อุทยานแห่งชาติเขาสก’ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกำหนดเป็นพื้นที่ผนวกและขยายเป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้ประสานงาน เพื่อตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมและขยายเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย โดยมีพื้นที่เป้าหมาย บริเวณป่าเขายา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 2,564.19 ไร่

โดยพื้นที่ที่จะขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติเขาสก เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาดินและภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน มีพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิด เป็นเส้นทางหากินของสัตว์ป่าที่สามารถหากินได้ทั่วทั้งพื้นที่ ซึ่งยังเป็นป่าที่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ไม่มีสภาพถูกแผ้วถางหรือมีร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำชั้น 1 ซึ่งสมควรสงวนไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่า เช่น บัวผุด (Rafflesia kerrii Meijer) ซึ่งเป็นพืชถิ่นเดียว เป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบร่องรอยสัตว์ป่าหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตกโตนขิง น้ำตกโตนนกอาบ มีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดขยายอุทยานแห่งชาติเขาสก

 

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30178 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด