• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นประกาศจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 สิงหาคม​ 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผย​ว่า​ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง พื้นที่ป่าโครงการไม้กระยาเลยฝั่งขวาแม่น้ำสายบุรี เนื้อที่ประมาณ 41,048.80 ไร่ หรือประมาณ 65.6781 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ยังความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้มีค่าและสัตว์ป่าหายาก รวมทั้งมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณวนอุทยานน้ำตกซีโป เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต มีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป” คำว่า ซีโป เป็นภาษายาวีท้องถิ่น ใช้เรียกชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง คือ ต้นมะตาดหรือส้มมอญ เดิมในพื้นที่บริเวณน้ำตกซีโป มีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นปกคลุมหนาแน่นทั่วบริเวณตามลำธารน้ำตก มีความโดดเด่นกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่น ชาวบ้านในพื้นที่จึงได้นำชื่อพันธุ์ไม้ชนิดดังกล่าวมาเรียกชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า ปาโจซีโป หรือน้ำตกซีโป ซึ่งหมายถึงน้ำตกที่มีต้นซีโปหนาแน่น ชาวบ้านจึงใช้ชื่อพรรณไม้ชนิดนี้มาเรียกชื่อน้ำตกมาจนถึงปัจจุบัน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป เป็นป่าต้นน้ำลำธาร สาขาของต้นน้ำ แม่น้ำสายบุรี และ ต้นน้ำตันหยงมัสที่ไหลสู่แม่น้ำบางนรา เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้มีค่า เช่น ตะเคียนชันตาแมว สยา ใบไม้สีทอง และความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ เช่น สมเสร็จ ช้างป่า เต่าหกดำ รวมทั้ง จำพวกนก โดยเฉพาะนกเงือก พบว่า มีจำนวน 7 ชนิด จาก 13 ชนิด ที่พบในประเทศไทย และในคราวประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดบริเวณที่ดินป่าโครงการไม้กระยาเลยฝั่งขวา แม่น้ำสายบุรี (นธ 1)

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ จึงขอเชิญชวน​แสดง​ความคิดเห็น​ผ่านเว็บไซต์ http://portal.dnp.go.th/Content/nationaltpark?contentld=29992 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 – 22 กันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด