• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมพิธีเปิดประชุม TCAC “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายนรินทร์ ประทวนชัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม TCAC หรือ การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference ) ภายใต้แนวคิด”อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้่อม คณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดให้มีการประชุม TCAC ระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค. 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่น้นการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นการจำลองรูปแบบการจัดประชุม COP โดยย่อส่วนการนำเสนอเป้าหมาย และทิศทางการทำงานที่ชัดเจนของแต่ละประเทศ มาเป็นแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และเพื่อให้ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065 นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำรูปแบบการจัดประชุม COP มาจัดในระดับประเทศ ภายใต้กิจกรรมสำคัญทั้งการเสวนาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ ที่แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Climate actions : การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, Climate technology : เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, Green and blue carbon : แหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติ และ Climate finance and cooperation : การเงินและความร่วมมือเพื่อสภาพภูมิอากาศ”

อย่างไรก็ตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขอไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainble Growth) และชมวิดีทัศน์สารจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ รวมถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “TCAC : Road to COP27 anf Beyond” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ อุทยานแห่งชาติสีเขียว และกลไก REDD+ “Action to Climate Change” กรอบงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (REDD+) ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด