• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปลื้มอุทยาน 23 แห่ง รับโล่รางวัลมาตรฐาน ‘อุทยานแห่งชาติสีเขียว’

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่ผ่านการประเมิน ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยในปี พ.ศ.2564 มีอุทยานแห่งชาติได้รับการรับรองมาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) จำนวน 23 แห่ง ได้แก่ ระดับทอง คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 2.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 3.อุทยานแห่งชาติไทรทอง 4.อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 5.อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 6.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 7.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 8.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 9.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 10.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 11.อุทยานแห่งชาติพุเตย และ 12.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ระดับเงิน คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 2.อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 3.อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ 4.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 5.อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  6.อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และ ระดับทองแดง คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 2.อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 3.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 4.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และ 5.อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2564 มีอุทยานแห่งชาติได้รับการรับรองมาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) แล้วทั้งสิ้น จำนวน 102 แห่ง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอุทยานแห่งชาติก็มีความภาคภูมิใจและรู้สึกดีใจกับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งที่ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน โดยรางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายยืนยันว่าเราเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ และนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ รวมถึงมีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันพัฒนาและรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ตลอดไปให้ได้ และคาดหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของการจัดการพื้นที่คุ้มครองภายในประเทศ เป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก รวมถึงเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด