• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ เขลางค์บรรพต จ.ลำปาง เปิดรับฟังความเห็นการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการสำรวจเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งคาบเกี่ยวในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง และป่าแม่อาง ป่าแม่เมาะ และป่าแม่จาง ในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพิชัย ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลแม่ทะ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 94,380 ไร่ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกชชาติ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ

ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด จึงขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จังหวัดลำปาง ผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=29048 โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด