• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ ‘รัชฎา’ ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย สบอ.11 (พิษณุโลก) เน้นย้ำให้ความสำคัญประชาชน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่​ 11 (พิษณุโลก)​ โดยมี นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นายปรยุษณ์ ไวว่อง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่​ 11 (พิษณุโลก) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการตามมาตรา 64 พรบ.​อุทยาน​แห่งชาติ​ พ.ศ.2562 และมาตรา 121 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เรื่องแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ให้แล้วเสร็จ​ก่อน วันที่ 30 กันยายน​ 2565 พร้อมเน้นย้ำการให้ความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เน้นการรักษา​ความสะอาด และเน้นการป้องกันรักษาป่า มากกว่าการปราบปราม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ รวมถึงการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร จากนั้นได้ปลูกต้นบุนนาค พร้อมกับ ถ่ายภาพร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ไว้เป็นที่ระลึก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด