• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ หมู่เกาะช้าง เปิดรับฟังความเห็น เพิกถอนพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำ วันนี้ – 10 ก.ค. 65

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ได้ดำเนินการจัดทำประกาศรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง (บางส่วน) เนื้อที่ 81-0-0 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด ทั้งนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้เสียฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=28836

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด