• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นถึง 1 ก.ค. 65 เพิกถอนพื้นที่ อช.ภูสวนทราย จัดตั้งที่พักสงฆ์

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดทำประกาศรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย บางส่วนเพื่อจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) พร้อมทั้งได้ปิดประกาศดังกล่าว ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

ทั้งนี้ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย บางส่วน เพื่อจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร)  ทางเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=28718 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด