• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรม​อุทยาน​ฯ​ สร้างเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า ติวเข้มโปรแกรม i2 วิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 13 มิถุนายน​ 2565 นาง​รุ่ง​นภา​ พัฒน​วิบูลย์​ รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าโดยใช้ซอฟต์แวร์ i2 พื้นฐาน” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ซึ่งจัดโดย ฝ่ายพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฏหมาย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา โดยมี นางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา พร้อมด้วย นายพลวีร์ บูชาเกียรติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า นายรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ ผู้จัดการโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand และนายวชร สุรเชษฐพงษ์ หัวหน้าศูนย์​ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า)​ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า)​ จังหวัดสระบุรี

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่าให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาของหลักสูตรเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสายข่าว เพื่อหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า และให้ความรู้การใช้ซอฟต์แวร์ 2 ในขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบและค้าสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรมออกมาในรูปแบบ แผนภูมิหรือแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปวิเคราะห์ หรือใช้ประกอบการอธิบายรูปแบบคดีที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปราบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเทคโนโลนีมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามพรมแดนเพื่อให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้น จึงได้นำ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมการปกครอง กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด