• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันธรรมดาๆ ของ ‘น้องด่อน’ กวางเผือกและผองเพื่อนแห่งผืนป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

“น้องด่อน” กวางเผือก เพศผู้ เป็นกวางที่อาศัยตามธรรมชาติในผืนป่าภูเขียว โดยอาศัยอยู่กับแม่และพี่สาว ปัจจุบันอายุประมาณ 1 ปี 7 เดือนแล้ว น้องด่อน หรือเจ้าด่อน ปกติจะอาศัยและหากินอยู่บริเวณรอบๆ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เจ้าหน้าที่สังเกตว่ามีสีที่แตกต่างจากกวางตัวอื่น นับว่าเป็นความแปลกตาแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยพี่ๆ เจ้าหน้าที่จึงเรียก กวางเผือกตัวนี่ว่า “ด่อน” เพราะด่อนในภาษาอีสาน แปลว่า เผือก นั่นเอง

ภาพ : พนมไพร พงศ์ชัยภูมิ

กวางเผือก มีลักษณะสวยงามมากและมีความโดดเด่นมากกว่ากวางทั่วไป สัตว์ส่วนใหญ่ที่เกิดมาพร้อมกับสีเผือก คือสัตว์ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมของเม็ดสี แต่ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นที่แตกต่าง แต่พวกมันยังมีการมองเห็นที่ไม่ดีและความไวต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังที่สูงขึ้นด้วยเชื่อกันว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุก 10,000 ตัวที่เกิดมา มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเป็นสีเผือก

ภาพ : พนมไพร พงศ์ชัยภูมิ
ภาพ : พนมไพร พงศ์ชัยภูมิ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ที่กวางเผือก”ด่อน” และผองเพื่อนอาศัยอยู่นั้น มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าในเขตอำเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ และหนองบัวแดง มีพื้นที่ประมาณ 1,125,000ไร่ ดูแลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง เก้ง กวาง และเนื้อทราย โดยปล่อยสัตว์ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ สามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้เอง ได้มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ภาพ : พนมไพร พงศ์ชัยภูมิ
ภาพ : พนมไพร พงศ์ชัยภูมิ

สถานที่น่าสนใจในเขตรักษาพันธุ์ฯ ได้แก่ ทุ่งกระมัง เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว แหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์กินพืช เมื่อปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2535 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นในบริเวณนี้ เช่น เก้ง กวาง กระจง และนกต่าง ๆ มีการจัดทำดินโป่งในบริเวณทุ่งกระมังเพื่อให้สัตว์มากินดินโป่งและเผาแปลงทุ่งหญ้าเพื่อให้เกิดหญ้าระบัดเป็นอาหารของเก้ง กวาง ในช่วงฤดูแล้ง บนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกระมัง มีพระตำหนักที่ประทับอยู่เหนืออ่างน้ำ

‘ทุ่งกระมัง’ เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-16.00 น. และจะไม่เปิดให้เข้าทัศนศึกษาตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่อุดมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ก็เสมือนการเข้ามารบกวนธรรมชาติ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจริง ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โทร. 097002 7290 อีเมล์ : pkws2563@gmail.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด