• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุม Kick-off โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าแก่งกระจาน (Co-Management of Protected Area of Kaeng Krachan Forest Complex) จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)

โดยมี นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติและพื้นที่สงวนชีวมณฑล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศและอนุสัญญา เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอแก่งกระจาน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนโดยรอบ 18 ชุมชน และผู้แทนสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจานผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับกลุ่มป่า ตลอดจนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องในพื้นที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่และความยั่งยืนให้แก่ชุมชนตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด